Do you like it?0
รีวิวส่งมอบรถ

ขอขอบพระคุณ คุณลูกค้าที่ไว้วางใจออกรถกับฟอร์ด ดอนเมือง

November 30, 20239:36 am
ส่งมอบรถ Next Gen เรียบร้อย ขอขอบพระคุณ คุณลูกค้าที่ไว้วางใจออกรถกับฟอร์ด ดอนเมือง
Do you like it?0
รีวิวส่งมอบรถ

ขอขอบพระคุณ คุณลูกค้าที่ไว้วางใจออกรถกับฟอร์ด ดอนเมือง

November 27, 20236:35 am
ส่งมอบรถ Next Gen เรียบร้อย ขอขอบพระคุณ คุณลูกค้าที่ไว้วางใจออกรถกับฟอร์ด ดอนเมือง
Do you like it?0
รีวิวส่งมอบรถ

ขอขอบพระคุณ คุณลูกค้าที่ไว้วางใจออกรถกับฟอร์ด ดอนเมือง

November 20, 20231:29 am
ส่งมอบรถ Next Gen เรียบร้อย ขอขอบพระคุณ คุณลูกค้าที่ไว้วางใจออกรถกับฟอร์ด ดอนเมือง
Do you like it?0
รีวิวส่งมอบรถ

ขอขอบพระคุณ คุณลูกค้าที่ไว้วางใจออกรถกับฟอร์ด ดอนเมือง

November 8, 20233:37 am
ส่งมอบรถ Next Gen เรียบร้อย ขอขอบพระคุณ คุณลูกค้าที่ไว้วางใจออกรถกับฟอร์ด ดอนเมือง
Do you like it?0
รีวิวส่งมอบรถ

ขอขอบพระคุณ คุณลูกค้าที่ไว้วางใจออกรถกับฟอร์ด ดอนเมือง

November 2, 20234:50 am
ส่งมอบรถ Next Gen เรียบร้อย ขอขอบพระคุณ คุณลูกค้าที่ไว้วางใจออกรถกับฟอร์ด ดอนเมือง
Do you like it?0
รีวิวส่งมอบรถ

ขอขอบพระคุณ คุณลูกค้าที่ไว้วางใจออกรถกับฟอร์ด ดอนเมือง

October 31, 20237:23 am
ส่งมอบรถ Next Gen เรียบร้อย ขอขอบพระคุณ คุณลูกค้าที่ไว้วางใจออกรถกับฟอร์ด ดอนเมือง
Do you like it?0
รีวิวส่งมอบรถ

ขอขอบพระคุณ คุณลูกค้าที่ไว้วางใจออกรถกับฟอร์ด ดอนเมือง

October 26, 20237:56 am
ส่งมอบรถ Next Gen เรียบร้อย ขอขอบพระคุณ คุณลูกค้าที่ไว้วางใจออกรถกับฟอร์ด ดอนเมือง
Do you like it?0
รีวิวส่งมอบรถ

ขอขอบพระคุณ คุณลูกค้าที่ไว้วางใจออกรถกับฟอร์ด ดอนเมือง

October 19, 20234:42 am
ส่งมอบรถ Next Gen เรียบร้อย ขอขอบพระคุณ คุณลูกค้าที่ไว้วางใจออกรถกับฟอร์ด ดอนเมือง
Do you like it?0
รีวิวส่งมอบรถ

ขอขอบพระคุณ คุณลูกค้าที่ไว้วางใจออกรถกับฟอร์ด ดอนเมือง

October 9, 20235:48 am
ส่งมอบรถ Next Gen เรียบร้อย ขอขอบพระคุณ คุณลูกค้าที่ไว้วางใจออกรถกับฟอร์ด ดอนเมือง
Do you like it?0
รีวิวส่งมอบรถ

ขอขอบพระคุณ คุณลูกค้าที่ไว้วางใจออกรถกับฟอร์ด ดอนเมือง

October 2, 20233:30 am
ส่งมอบรถ Next Gen เรียบร้อย ขอขอบพระคุณ คุณลูกค้าที่ไว้วางใจออกรถกับฟอร์ด ดอนเมือง
Do you like it?0
รีวิวส่งมอบรถ

ขอบพระคุณ คุณลูกค้าที่ไว้วางใจออกรถกับฟอร์ด ดอนเมือง

October 2, 20233:28 am
ส่งมอบรถ Next Gen เรียบร้อย ขอขอบพระคุณ คุณลูกค้าที่ไว้วางใจออกรถกับฟอร์ด ดอนเมือง
Do you like it?0
รีวิวส่งมอบรถ

ขอขอบพระคุณ คุณลูกค้าที่ไว้วางใจออกรถกับฟอร์ด ดอนเมือง

September 28, 20237:16 am
ส่งมอบรถ Next Gen เรียบร้อย ขอขอบพระคุณ คุณลูกค้าที่ไว้วางใจออกรถกับฟอร์ด ดอนเมือง
Do you like it?0
รีวิวส่งมอบรถ

ขอขอบพระคุณ คุณลูกค้าที่ไว้วางใจออกรถกับฟอร์ด ดอนเมือง

September 22, 20236:15 am
ส่งมอบรถ Next Gen เรียบร้อย ขอขอบพระคุณ คุณลูกค้าที่ไว้วางใจออกรถกับฟอร์ด ดอนเมือง
Do you like it?0
ข่าวสารและโปรโมชั่น

Ranger Raptor พิเศษ ดอกเบี้ย 1.99%นาน48เดือน*

September 20, 20233:06 am
Ranger Raptor พิเศษ ดอกเบี้ย 1.99%นาน48เดือน* และพิเศษ..สำหรับข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ พิเศษ ดาวน์ 0% พร้อมขับฟรี 90 วัน* (จองก่อนรับรถก่อน)*เงื่อนไขตามบริษัทกำหนด สอบถามโทร 02-531-9944 ID LINE : @forddm
Do you like it?0
รีวิวส่งมอบรถ

ขอขอบพระคุณ คุณลูกค้าที่ไว้วางใจออกรถกับฟอร์ด ดอนเมือง

September 18, 20239:49 am
ส่งมอบรถ Next Gen เรียบร้อย ขอขอบพระคุณ คุณลูกค้าที่ไว้วางใจออกรถกับฟอร์ด ดอนเมือง
Do you like it?0
รีวิวส่งมอบรถ

ขอขอบพระคุณ คุณลูกค้าที่ไว้วางใจออกรถกับฟอร์ด ดอนเมือง

September 7, 20238:05 am
ส่งมอบรถ Next Gen เรียบร้อย ขอขอบพระคุณ คุณลูกค้าที่ไว้วางใจออกรถกับฟอร์ด ดอนเมือง
Do you like it?0
รีวิวส่งมอบรถ

ขอขอบพระคุณ คุณลูกค้าที่ไว้วางใจออกรถกับฟอร์ด ดอนเมือง

September 7, 20237:59 am
ส่งมอบรถ Next Gen เรียบร้อย ขอขอบพระคุณ คุณลูกค้าที่ไว้วางใจออกรถกับฟอร์ด ดอนเมือง
Do you like it?0
อัพเดท

โปรโมชั่น 9.9 SALE

September 6, 20232:32 am
นัดหมายเข้าบริการที่ฟอร์ดดอนเมือง วันที่ 09 ก.ย. 66 รับส่วนลดสุดพิเศษ‼️ 📌รับส่วนลด ค่าแรง 15% 📌รับส่วนลด ค่าอะไหล่ 15% วันเดียวเท่านั้น 09 ก.ย. 66 ‼️ *เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
Do you like it?0
รีวิวส่งมอบรถ

ขอขอบพระคุณ คุณลูกค้าที่ไว้วางใจออกรถกับฟอร์ด ดอนเมือง

September 5, 20236:56 am
ส่งมอบรถ Next Gen เรียบร้อย ขอขอบพระคุณ คุณลูกค้าที่ไว้วางใจออกรถกับฟอร์ด ดอนเมือง
Do you like it?0
รีวิวส่งมอบรถ

ขอขอบพระคุณ คุณลูกค้าที่ไว้วางใจออกรถกับฟอร์ด ดอนเมือง

September 5, 20234:07 am
ส่งมอบรถ Next Gen เรียบร้อย ขอขอบพระคุณ คุณลูกค้าที่ไว้วางใจออกรถกับฟอร์ด ดอนเมือง
Do you like it?0
รีวิวส่งมอบรถ

ขอขอบพระคุณ คุณลูกค้าที่ไว้วางใจออกรถกับฟอร์ด ดอนเมือง

September 1, 20231:12 am
ส่งมอบรถ Next Gen เรียบร้อย ขอขอบพระคุณ คุณลูกค้าที่ไว้วางใจออกรถกับฟอร์ด ดอนเมือง
Do you like it?0
รีวิวส่งมอบรถ

ขอขอบพระคุณ คุณลูกค้าที่ไว้วางใจออกรถกับฟอร์ด ดอนเมือง

August 31, 20234:52 am
ส่งมอบรถ Next Gen เรียบร้อย ขอขอบพระคุณ คุณลูกค้าที่ไว้วางใจออกรถกับฟอร์ด ดอนเมือง
Do you like it?0
รีวิวส่งมอบรถ

ขอขอบพระคุณ คุณลูกค้าที่ไว้วางใจออกรถกับฟอร์ด ดอนเมือง

August 22, 20233:40 am
ส่งมอบรถ Next Gen เรียบร้อย ขอขอบพระคุณ คุณลูกค้าที่ไว้วางใจออกรถกับฟอร์ด ดอนเมือง
Do you like it?0
ข่าวสารและโปรโมชั่น

Next Gen DBL XL+ ดาวน์เพียง 29,999 บาท* ฟรีประกันภัยชั้น1

August 10, 20231:24 am
Next Gen DBL XL+ ดาวน์เพียง 29,999 บาท* ฟรีประกันภัยชั้น1 และเตรียมพบกับงาน Testdrive Testdrink 18-20 ส.ค. พิเศษ..นัดหมายทดลองขับ รับเสื้อTEAMRANGER ฟรี(จำนวนจำกัด) สอบถามโทร 02-5319944
Do you like it?0
ข่าวสารและโปรโมชั่น

โปรแรง 8.8 HOT DEAL@ฟอร์ดดอนเมือง กับ Next Gen Wildtrak และ XLS พิเศษ ดอกเบี้ย 0% (มีรถพร้อมส่งมอบ บางรุ่น)

August 8, 20231:50 am
โปรแรง 8.8 HOT DEAL@ฟอร์ดดอนเมือง กับ Next Gen Wildtrak และ XLS พิเศษ ดอกเบี้ย 0% (มีรถพร้อมส่งมอบ บางรุ่น) สอบถามโทร 02-5319944
Do you like it?0
อัพเดท

ศูนย์บริการ ซ่อมตัวถังและสี ครบวงจร ฟอร์ดดอนเมือง

August 5, 20233:20 am
ศูนย์บริการ ซ่อมตัวถังและสี ครบวงจร ฟอร์ดดอนเมือง 📌รับเคลมประกันภัยในเครือ มากกว่า 20 บริษัทชั้นนำ 👉🏻ซ่อมด่วน 👉🏻ซ่อมเร็ว 👉🏻ทีมงานมืออาชีพ 👉🏻รับเคลมทุกประกันภัย 👉🏻อะไหล่แท้ จากฟอร์ด 100% 👉🏻รับประกันงานซ่อม 1 ปี ** เงื่อนไขเป็นไปตามบริษัทกำหนด**
Do you like it?0
รีวิวส่งมอบรถ

ขอขอบพระคุณ คุณลูกค้าที่ไว้วางใจออกรถกับฟอร์ด ดอนเมือง

August 4, 20237:23 am
ส่งมอบรถ Next Gen เรียบร้อย ขอขอบพระคุณ คุณลูกค้าที่ไว้วางใจออกรถกับฟอร์ด ดอนเมือง #เราจะดูแลท่านเสมือนเป็นครอบครัวของเรา
Do you like it?0
ข่าวสารและโปรโมชั่น

Next Gen Wildtrak พิเศษ ดอกเบี้ย 0% นานสูงสุด 60 เดือน (มีรถพร้อมส่งมอบ บางรุ่น)

August 4, 20236:25 am
Next Gen Wildtrak พิเศษ ดอกเบี้ย 0% นานสูงสุด 60 เดือน (มีรถพร้อมส่งมอบ บางรุ่น) สอบถามโทร 02-5319944
Do you like it?0
ข่าวสารและโปรโมชั่น

สะดวกสบาย ให้คุณใช้ชีวิตได้ไม่สะดุด

August 4, 20233:37 am
🚗 สะดวกสบาย ให้คุณใช้ชีวิตได้ไม่สะดุด ฟอร์ดบริการรับและส่งรถถึงสถานที่ๆ คุณกำหนด ด้วยทีมงานที่พร้อมจะดูแลรถฟอร์ดของคุณอย่างสุดความสามารถ
Do you like it?0
ข่าวสารและโปรโมชั่น

โปรโมชั่นต้อนรับ วันแม่

August 3, 20232:36 am
นัดหมายเข้าบริการที่ฟอร์ดดอนเมือง วันที่ 11 ส.ค. 66 รับส่วนลดสุดพิเศษ‼️ 📌รับส่วนลด ค่าแรง 15% 📌รับส่วนลด ค่าอะไหล่ 15% วันเดียวเท่านั้น 11 ส.ค. 66 เท่านั้น‼️
Do you like it?0
ข่าวสารและโปรโมชั่น

รับฟรี‼️ แก้วพรีเมี่ยมฟอร์ด 1 ใบ

July 25, 20232:35 am
นำรถเข้าใช้บริการที่ศูนย์ซ่อมตัวถังและสี ฟอร์ดดอนเมือง และร่วมกิจกรรมกดติดตามช่อง YOUTUBE ฟอร์ดดอนเมืองรับฟรี‼️แก้วพรีเมี่ยมฟอร์ด 1 ใบ *เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
Do you like it?0
รีวิวส่งมอบรถ

ขอขอบพระคุณ คุณลูกค้าที่ไว้วางใจออกรถกับฟอร์ด ดอนเมือง

July 21, 20234:13 am
ส่งมอบรถ Next Gen เรียบร้อย ขอขอบพระคุณ คุณลูกค้าที่ไว้วางใจออกรถกับฟอร์ด ดอนเมือง #เราจะดูแลท่านเสมือนเป็นครอบครัวของเรา
Do you like it?0
ข่าวสารและโปรโมชั่น

Ranger Raptor ดอกเบี้ย 1.99%นาน48เดือน จองก่อนรับรถก่อน

July 19, 20233:30 am
Ranger Raptor ดอกเบี้ย 1.99%นาน48เดือน จองก่อนรับรถก่อน สอบถามโทร 02-5319944#ฟอร์ดดอนเมือง
Do you like it?0
รีวิวส่งมอบรถ

ขอขอบพระคุณ คุณลูกค้าที่ไว้วางใจออกรถกับฟอร์ด ดอนเมือง

July 17, 20232:47 am
ส่งมอบรถ Next Gen เรียบร้อย ขอขอบพระคุณ คุณลูกค้าที่ไว้วางใจออกรถกับฟอร์ด ดอนเมือง
Do you like it?0
รีวิวส่งมอบรถ

ขอขอบพระคุณ คุณลูกค้าที่ไว้วางใจออกรถกับฟอร์ด ดอนเมือง #เราจะดูแลท่านเสมือนเป็นครอบครัวของเรา

July 14, 20236:14 am
ส่งมอบรถ Next Gen เรียบร้อย ขอขอบพระคุณ คุณลูกค้าที่ไว้วางใจออกรถกับฟอร์ด ดอนเมือง #เราจะดูแลท่านเสมือนเป็นครอบครัวของเรา
Do you like it?0
ข่าวสารและโปรโมชั่น

Everest Wildtrk ดอกเบี้ย 1.89%นาน48เดือน จองก่อนรับรถก่อน

July 14, 20233:18 am
Everest Wildtrk ดอกเบี้ย 1.89%นาน48เดือน จองก่อนรับรถก่อน สอบถามโทร 02-5319944#ฟอร์ดดอนเมือง
Do you like it?0
ข่าวสารและโปรโมชั่น

Next-Gen Ranger Stromtrak ดอกเบี้ย 1.99% นาน 48เดือน

July 12, 20233:14 am
Next-Gen Ranger Stromtrak ดอกเบี้ย 1.99% นาน 48เดือน วันนี้-31ก.ค.66  สอบถามโทร. 02-531-9944.
Do you like it?0
รีวิวส่งมอบรถ

ขอขอบพระคุณ คุณลูกค้าที่ไว้วางใจออกรถกับฟอร์ด ดอนเมือง #เราจะดูแลท่านเสมือนเป็นครอบครัวของเรา

July 11, 20234:40 am
ส่งมอบรถ Next Gen เรียบร้อย ขอขอบพระคุณ คุณลูกค้าที่ไว้วางใจออกรถกับฟอร์ด ดอนเมือง #เราจะดูแลท่านเสมือนเป็นครอบครัวของเรา #ฟอร์ดดอนเมือง
Do you like it?0
รีวิวส่งมอบรถ

ขอขอบพระคุณ คุณลูกค้าที่ไว้วางใจออกรถกับฟอร์ด ดอนเมือง

July 7, 20235:57 am
ส่งมอบรถ Next Gen เรียบร้อย ขอขอบพระคุณ คุณลูกค้าที่ไว้วางใจออกรถกับฟอร์ด ดอนเมือง
Do you like it?0
ข่าวสารและโปรโมชั่น

โปรแรงเดือนก.ค.มาแล้ววว (มีรถพร้อมส่งมอบบางรุ่น) พร้อมข้อเสนอสุดพิเศษ

July 5, 20232:17 am
โปรแรงเดือนก.ค.มาแล้ววว (มีรถพร้อมส่งมอบบางรุ่น) พร้อมข้อเสนอสุดพิเศษ สอบถามโทร 02-5319944
Do you like it?0
ข่าวสารและโปรโมชั่น

มาแล้วโปรแรงเดือนก.ค.กับNext Gen Ranger Wildtrak ดอกเบี้ย 0% นาน60เดือน

July 4, 20234:17 am
มาแล้วโปรแรงเดือนก.ค.กับNext Gen Ranger Wildtrak ดอกเบี้ย 0% นาน60เดือน สอบถามโทร 02-531994 #ฟอร์ดดอนเมือง
Do you like it?0
รีวิวส่งมอบรถ

ขอขอบพระคุณ คุณลูกค้าที่ไว้วางใจออกรถกับฟอร์ด ดอนเมือง #เราจะดูแลท่านเสมือนเป็นครอบครัวของเรา

July 3, 20237:48 am
ส่งมอบรถ Next Gen เรียบร้อย ขอขอบพระคุณ คุณลูกค้าที่ไว้วางใจออกรถกับฟอร์ด ดอนเมือง #เราจะดูแลท่านเสมือนเป็นครอบครัวของเรา #ฟอร์ดดอนเมือง
Do you like it?0
รีวิวส่งมอบรถ

ขอขอบพระคุณ คุณลูกค้าที่ไว้วางใจออกรถกับฟอร์ด ดอนเมือง #เราจะดูแลท่านเสมือนเป็นครอบครัวของเรา

July 3, 20237:46 am
ส่งมอบรถ Next Gen เรียบร้อย ขอขอบพระคุณ คุณลูกค้าที่ไว้วางใจออกรถกับฟอร์ด ดอนเมือง #เราจะดูแลท่านเสมือนเป็นครอบครัวของเรา #ฟอร์ดดอนเมือง
Do you like it?0
รีวิวส่งมอบรถ

ขอขอบพระคุณ คุณลูกค้าที่ไว้วางใจออกรถกับฟอร์ด ดอนเมือง

June 29, 20233:10 am
ส่งมอบรถ Next Gen เรียบร้อย ขอขอบพระคุณ คุณลูกค้าที่ไว้วางใจออกรถกับฟอร์ด ดอนเมือง #เราจะดูแลท่านเสมือนเป็นครอบครัวของเรา #ฟอร์ดดอนเมือง
Do you like it?0
รีวิวส่งมอบรถ

ขอขอบพระคุณ คุณลูกค้าที่ไว้วางใจออกรถกับฟอร์ด ดอนเมือง

June 27, 20238:12 am
ส่งมอบรถ Next Gen เรียบร้อย ขอขอบพระคุณ คุณลูกค้าที่ไว้วางใจออกรถกับฟอร์ด ดอนเมือง #เราจะดูแลท่านเสมือนเป็นครอบครัวของเรา #ฟอร์ดดอนเมือง
Do you like it?0
อัพเดท

โปรโมชั่น “ทำสีเงินสด” ที่ฟอร์ดดอนเมือง

June 21, 20239:30 am
🎉โปรโมชั่น “ทำสีเงินสด” ที่ฟอร์ดดอนเมือง 📌รับส่วนลด ค่าแรง 20% 📌รับส่วนลด ค่าอะไหล่ 15% 👉🏻รับทุกประกันภัย 👉🏻รับทุกยี่ห้อ ทุกแบรนด์ 👉🏻คุณภาพสีพรีเมี่ยม *เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด 📌นัดหมาย ศูนย์ซ่อมตัวถังและสี 📞โทร. 02-531-4499 ต่อ101 📲สายด่วน. 090-557-9944
Do you like it?0
ข่าวสารและโปรโมชั่น

Next-Gen Ranger Stromtrak เริ่มต้น 1,264,000 บาท พิเศษ ดอกเบี้ย 1.99% พร้อมรับข้อเสนอแรง ชุดแต่งจัดเต็ม

June 21, 20233:19 am
Next-Gen Ranger Stromtrak เริ่มต้น 1,264,000 บาท พิเศษ ดอกเบี้ย 1.99% พร้อมรับข้อเสนอแรง ชุดแต่งจัดเต็ม สอบถามโทร 02-5319944 #ฟอร์ดดอนเมือง
Do you like it?0
ข่าวสารและโปรโมชั่น

Next Gen Ranger XLS กระบะ4ประตูยกสูงอัตโนมัติ ดอกเบี้ย 0% นาน48เดือน

June 14, 20233:10 am
Next Gen Ranger XLS กระบะ4ประตูยกสูงอัตโนมัติ ดอกเบี้ย 0% นาน48เดือน สอบถามโทร 02-5319944
Do you like it?0
รีวิวส่งมอบรถ

ขอขอบพระคุณ คุณลูกค้าที่ไว้วางใจออกรถกับฟอร์ด ดอนเมือง

June 12, 20231:19 am
ส่งมอบรถ Next Gen เรียบร้อย ขอขอบพระคุณ คุณลูกค้าที่ไว้วางใจออกรถกับฟอร์ด ดอนเมือง #เราจะดูแลท่านเสมือนเป็นครอบครัวของเรา #ฟอร์ดดอนเมือง
Do you like it?0
รีวิวส่งมอบรถ

ขอขอบพระคุณ คุณลูกค้าที่ไว้วางใจออกรถกับฟอร์ด ดอนเมือง

June 12, 20231:18 am
ส่งมอบรถ Next Gen เรียบร้อย ขอขอบพระคุณ คุณลูกค้าที่ไว้วางใจออกรถกับฟอร์ด ดอนเมือง #เราจะดูแลท่านเสมือนเป็นครอบครัวของเรา #ฟอร์ดดอนเมือง
Do you like it?0
ข่าวสารและโปรโมชั่น

โปรโมชั่น ต้อนรับหน้าฝนด้วยโปรสุดคุ้ม

June 7, 20233:32 am
📌นัดหมายเคลมประกันภัยและจอดซ่อมภายในเดือน มิ.ย.66 📌รับฟรี‼️”เครื่องใช้ไฟฟ้า” 👉🏻รับทุกประกันภัย 👉🏻รับทุกยี่ห้อ ทุกแบรนด์ 👉🏻คุณภาพสีพรีเมี่ยม 👉🏻รับประกันอะไหล่แท้ฟอร์ด 100% *เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
Do you like it?0
รีวิวส่งมอบรถ

ส่งมอบรถ Next Gen Ranger เรียบร้อย ขอขอบพระคุณ คุณลูกค้าที่ไว้วางใจออกรถกับฟอร์ด ดอนเมือง

June 6, 20237:03 am
ส่งมอบรถ Next Gen Ranger เรียบร้อย ขอขอบพระคุณ คุณลูกค้าที่ไว้วางใจออกรถกับฟอร์ด ดอนเมือง #เราจะดูแลท่านเสมือนเป็นครอบครัวของเรา #ฟอร์ดดอนเมือง
Do you like it?0
รีวิวส่งมอบรถ

ขอขอบพระคุณ คุณลูกค้าที่ไว้วางใจออกรถกับฟอร์ด ดอนเมือง

May 30, 20231:17 am
ส่งมอบรถ Next Gen Ranger เรียบร้อย ขอขอบพระคุณ คุณลูกค้าที่ไว้วางใจออกรถกับฟอร์ด ดอนเมือง #เราจะดูแลท่านเสมือนเป็นครอบครัวของเรา #ฟอร์ดดอนเมือง
Do you like it?0
รีวิวส่งมอบรถ

ขอขอบพระคุณ คุณลูกค้าทุกท่านที่ไว้วางใจออกรถกับฟอร์ด ดอนเมือง

May 29, 20231:20 am
ช่วงสิ้นเดือนปล่อยรถรัวๆ ขอขอบพระคุณ คุณลูกค้าทุกท่านที่ไว้วางใจออกรถกับฟอร์ด ดอนเมือง #เราจะดูแลท่านเสมือนเป็นครอบครัวของเรา #ฟอร์ดดอนเมือง
Do you like it?0
รีวิวส่งมอบรถ

ขอขอบพระคุณ คุณลูกค้าทุกท่านที่ไว้วางใจออกรถกับฟอร์ด ดอนเมือง

May 29, 20231:19 am
ขอขอบพระคุณ คุณลูกค้าทุกท่านที่ไว้วางใจออกรถกับฟอร์ด ดอนเมือง #เราจะดูแลท่านเสมือนเป็นครอบครัวของเรา #ฟอร์ดดอนเมือง
Do you like it?0
รีวิวส่งมอบรถ

ขอขอบพระคุณ คุณลูกค้าทุกท่านที่ไว้วางใจออกรถกับฟอร์ด ดอนเมือง

May 29, 20231:18 am
ขอขอบพระคุณ คุณลูกค้าทุกท่านที่ไว้วางใจออกรถกับฟอร์ด ดอนเมือง #เราจะดูแลท่านเสมือนเป็นครอบครัวของเรา #ฟอร์ดดอนเมือง
Do you like it?0
รีวิวส่งมอบรถ

ขอขอบพระคุณ คุณลูกค้าทุกท่านที่ไว้วางใจออกรถกับฟอร์ด ดอนเมือง

May 29, 20231:17 am
ช่วงสิ้นเดือนปล่อยรถรัวๆ ขอขอบพระคุณ คุณลูกค้าทุกท่านที่ไว้วางใจออกรถกับฟอร์ด ดอนเมือง #เราจะดูแลท่านเสมือนเป็นครอบครัวของเรา #ฟอร์ดดอนเมือง
Do you like it?0
ข่าวสารและโปรโมชั่น

อย่าลืมมาใช้สิทธิ์ คูปองฟรีค่าแรงกันนะ

May 24, 20236:47 am
รู้มั้ย‼️Ford Next-Gen ทุกรุ่น มีคูปองเช็กระยะ ฟรีค่าแรงนะ 📌อย่าลืมมาใช้สิทธิ์ คูปองฟรีค่าแรงกันนะ *หมายเหตุ เช็กระยะตามกำหนดทุก 15,000 กิโลเมตร หรือ 12 เดือน แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน *เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด ☎️ติดต่อนัดหมายโทร 02-531-9944 ต่อ 201-207 088-020-9944 ลูกค้าสัมพันธ์
Do you like it?0
ข่าวสารและโปรโมชั่น

โปรแรงส่งท้ายเดือนพ.ค.กับ Next Gen Wildtrak พิเศษดอกเบี้ย 0.99%* หรือฟรีชุดแต่ง* *เงื่อนไขตามบริษัทกำหนด

May 24, 20233:03 am
โปรแรงส่งท้ายเดือนพ.ค.กับ Next Gen Wildtrak พิเศษดอกเบี้ย 0.99%* หรือฟรีชุดแต่ง* *เงื่อนไขตามบริษัทกำหนด  สอบถามโทร. 02-531-9944.
Do you like it?0
ข่าวสารและโปรโมชั่น

Next-Gen Ranger XLS ดอกเบี้ย 0%* ทดลองขับ พร้อมรับข้อเสนอแรง ได้ที่งานFord Testdrive Day@ฟอร์ดดอนเมือง วันที่ 19-21 พ.ค.66.

May 17, 20233:07 am
Next-Gen Ranger XLS ดอกเบี้ย 0%* ทดลองขับ พร้อมรับข้อเสนอแรง ได้ที่งานFord Testdrive Day@ฟอร์ดดอนเมือง วันที่ 19-21 พ.ค.66. พิเศษ นัดหมายทดลองขับล่วงหน้า รับฟรี เสื้อฟอร์ดดอนเมือง (จำนวนจำกัด)​ ลงทะเบียนทดลองขับล่วงหน้าได้แล้ววันนี้ ที่ Line : https://lin.ee/3kWGDqp สอบถามโทร 02-5319944
Do you like it?0
อัพเดท

📌รับส่วนลด 200 บาท เมื่อเปลี่ยนแบตเตอรี่ หรือ ผ้าเบรก

May 16, 20233:34 am
📣ส่วนลดพิเศษ สำหรับลูกค้าฟอร์ดดอนเมือง 📌รับส่วนลด 200 บาท เมื่อเปลี่ยนแบตเตอรี่ หรือ ผ้าเบรก (ที่ศูนย์บริการฟอร์ดดอนเมืองเท่านั้น) ** เงื่อนไขเป็นไปตามบริษัทกำหนด** ☎️ติดต่อนัดหมายโทร 02-531-9944 ต่อ 201-207 088-020-9944 ลูกค้าสัมพันธ์
Do you like it?0
ข่าวสารและโปรโมชั่น

Next-Gen Ranger Stromtrak ดอกเบี้ย 1.99%* ทดลองขับ พร้อมรับข้อเสนอแรง ได้ที่งานFord Testdrive Day@ฟอร์ดดอนเมือง วันที่ 19-21 พ.ค.66.

May 15, 20232:28 am
Next-Gen Ranger Stromtrak ดอกเบี้ย 1.99%* ทดลองขับ พร้อมรับข้อเสนอแรง ได้ที่งานFord Testdrive Day@ฟอร์ดดอนเมือง วันที่ 19-21 พ.ค.66. พิเศษ นัดหมายทดลองขับล่วงหน้า รับฟรี เสื้อฟอร์ดดอนเมือง (จำนวนจำกัด)​ ลงทะเบียนทดลองขับล่วงหน้าได้แล้ววันนี้ ที่ Line : https://lin.ee/3kWGDqp สอบถามโทร 02-5319944
Do you like it?0
ข่าวสารและโปรโมชั่น

Next-Gen Ranger XLS ดอกเบี้ย 0%* ทดลองขับ พร้อมรับข้อเสนอแรง ได้ที่งานFord Testdrive Day@ฟอร์ดดอนเมือง วันที่ 19-21 พ.ค.66.

May 11, 20233:17 am
Next-Gen Ranger XLS ดอกเบี้ย 0%* ทดลองขับ พร้อมรับข้อเสนอแรง ได้ที่งานFord Testdrive Day@ฟอร์ดดอนเมือง วันที่ 19-21 พ.ค.66. พิเศษ นัดหมายทดลองขับล่วงหน้า รับฟรี เสื้อฟอร์ดดอนเมือง (จำนวนจำกัด)​ ลงทะเบียนทดลองขับล่วงหน้าได้แล้ววันนี้ ที่ Line : https://lin.ee/3kWGDqp สอบถามโทร 02-5319944
Do you like it?0
ข่าวสารและโปรโมชั่น

📌เคลมประกันกันภัย ฟอร์ดดอนเมืองรับฟรี!! บัตรน้ำมัน 500 บาท

May 9, 20234:00 am
📌เคลมประกันกันภัย ฟอร์ดดอนเมืองรับฟรี!! บัตรน้ำมัน 500 บาท 📌จอดเคลมประกันภัยภายในเดือน พฤษภาคม 2566 💢มีค่าแรงทำสี 20,000 บาท 💢 🔰ทีมงานมืออาชีพ มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี ✅อะไหล่แท้ 100% ✅รับประกันคุณภาพงานซ่อม 1ปี ✅รองรับประกันภัย มากกว่า 20 บริษัทชั้นนำ ✅ใช้สีมาตราฐาน ✅การันตรีคุณภาพ เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด* 📌นัดหมาย ศูนย์ซ่อมตัวถังและสี 📞โทร. 02-531-44 99 ต่อ101 📲สายด่วน. 090-557-9944
Do you like it?0
ข่าวสารและโปรโมชั่น

โปรแรงง..เดือนพ.ค.กับDBL XLT ผ่อนเริ่มต้น 6,999บาท*

May 8, 20233:49 am
โปรแรงง..เดือนพ.ค.กับDBL XLT ผ่อนเริ่มต้น 6,999บาท* สอบถามโทร 02-5319944
Do you like it?0
ข่าวสารและโปรโมชั่น

รถให้บริการเคลื่อนที่ Mobile service

May 5, 20239:16 am
รถให้บริการเคลื่อนที่ Mobile service ฟอร์ดขอมอบบริการเช็กระยะ และซ่อมบำรุงรถยนต์นอกสถานที่ เพื่ออำนวยความสะดวกให้คุณด้วยรถบริการเคลื่อนที่ สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียด ได้ที่ศูนย์บริการฟอร์ดดอนเมือง เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
Do you like it?0
ข่าวสารและโปรโมชั่น

โปรแรงเดือนพ.ค. กับEverest Wildtrak เริ่มต้น 1,899,000บาท

May 3, 20233:23 am
โปรแรงเดือนพ.ค. กับEverest Wildtrak เริ่มต้น 1,899,000บาท พิเศษ.. ดอกเบี้ย 1.89% จองก่อน รับรถก่อน สอบถามโทร 02-5319944
Do you like it?0
ข่าวสารและโปรโมชั่น

ดุดัน.. ไม่เกรงใจใคร กับNext-Gen Ranger Raptor

April 26, 20232:10 am
ดุดัน.. ไม่เกรงใจใคร กับNext-Gen Ranger Raptor มาพร้อมตัวเลือกเครื่องยนต์2รุ่น ได้แก่ ดีเซล 2.0ลิตร เทอร์โบคู่ และเบนซิน3.0ลิตรEcoBoost V6 พบข้อเสนอสุดพิเศษ วันนี้-30เม.ย.66 สอบถามโทร. 02-531-9944.
Do you like it?0
ข่าวสารและโปรโมชั่น

โปรแรงส่งท้ายเดือนเม.ย.66@ฟอร์ดดอนเมือง

April 24, 20234:21 am
โปรแรงส่งท้ายเดือนเม.ย.66@ฟอร์ดดอนเมือง สอบถามโทร 02-5319944
Do you like it?0
ข่าวสารและโปรโมชั่น

Welcome New Product@ฟอร์ดดอนเมือง 21-23เม.ย.66

April 19, 20234:21 am
Welcome New Product@ฟอร์ดดอนเมือง 21-23เม.ย.66 สัมผัสตัวจริง Next Gen Ranger XLS ดอกเบี้ย 0%* หรือผ่อนเริ่มต้น 5,599 บาท* *เงื่อนไขตามบริษัทกำหนด – จองในงาน รับฟรี เสื้อฟอร์ดดอนเมือง 1 ตัว* (จำนวนจำกัด)​ – ทดลองขับ รับฟรี สเปร์แอลกอฮอล์ 1 ชิ้น*(จำนวนจำกัด)​ สอบถามโทร 02-5319944
Do you like it?0
อัพเดท

ซ่อมสีเรื่องง่าย….ไว้ใจฟอร์ดดอนเมือง

April 18, 20236:37 am
ซ่อมสีเรื่องง่าย….ไว้ใจฟอร์ดดอนเมือง 📌ประกันชั้น 1 ซ่อมศูนย์ 📌ประกันภัยชั้น 1 ซ่อมอู่ 📌ซ่อมสีเงินสด *เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด 📌นัดหมาย ศูนย์ซ่อมตัวถังและสี 📞โทร. 02-531-44 99 ต่อ101 📲สายด่วน. 090-557-9944
Do you like it?0
ข่าวสารและโปรโมชั่น

พบกับงานWelcome New Product@Ford Donmuang 21-23 เม.ย. 66

April 18, 20233:34 am
พบกับงานWelcome New Product@Ford Donmuang 21-23 เม.ย. 66 สัมผัสตัวจริง Next Gen Ranger XLS ดอกเบี้ย 0%* หรือผ่อนเริ่มต้น 5,599 บาท* *เงื่อนไขตามบริษัทกำหนด จองในงาน รับฟรี เสื้อฟอร์ดดอนเมือง 1 ตัว* (จำนวนจำกัด)​ สอบถามโทร 02-5319944
Do you like it?0
ข่าวสารและโปรโมชั่น

เตรียมพบกับ งานWelcome New Product@Ford Donmuang 21-23 เม.ย. 66

April 11, 20234:01 am
เตรียมพบกับ งานWelcome New Product@Ford Donmuang 21-23 เม.ย. 66 Next Gen Ranger XLS ดอกเบี้ย 0%* หรือผ่อนเริ่มต้น 5,599 บาท* *เงื่อนไขตามบริษัทกำหนด สอบถามโทร 02-5319944
Do you like it?0
ข่าวสารและโปรโมชั่น

โปรแรงเดือนเม.ย. กับ Ranger Raptor เครื่องยนต์ 2.0 ราคาเริ่มต้น 1,769,000บาท ดอกเบี้ย 1.99%*

April 11, 20231:14 am
โปรแรงเดือนเม.ย. กับ Ranger Raptor เครื่องยนต์ 2.0 ราคาเริ่มต้น 1,769,000บาท ดอกเบี้ย 1.99%* *เงื่อนไขตามบริษัทกำหนด และเตรียมพบกับงาน Welcome New Product@ฟอร์ดดอนเมือง เร็วๆนี้ #ฟอร์ดดอนเมือง สอบถามโทร. 02-531-9944.
Do you like it?0
ข่าวสารและโปรโมชั่น

โปรแรงต้อนรับสงกรานต์ กับฟอร์ดดอนเมือง

April 10, 20231:10 am
โปรแรงต้อนรับสงกรานต์ กับฟอร์ดดอนเมือง Next Gen Wildtrak ดอกเบี้ย0.99%*  / Next Gen XLS ดอกเบี้ย 0%*  / Next Gen XL+ ราคาพิเศษ 599,000 บาท* *เงื่อนไขตามบริษัทกำหนด
Do you like it?0
ข่าวสารและโปรโมชั่น

4 ประตูกระบะยกสูง เกียร์อัตโนมัติ กับ DBL XLS ราคาเริ่มต้น 879,000 บาท

April 7, 20233:02 am
4 ประตูกระบะยกสูง เกียร์อัตโนมัติ กับ DBL XLS ราคาเริ่มต้น 879,000 บาท สอบถามโทร 02-5319944
Do you like it?0
ข่าวสารและโปรโมชั่น

โปรแรงเดือนเม.ย. กับNext Gen Wildtrak ดอกเบี้ย0.99%

April 5, 20233:53 am
โปรแรงเดือนเม.ย. กับNext Gen Wildtrak ดอกเบี้ย0.99% * *เงื่อนไขตามบริษัทกำหนด สอบถามโทร 02-5319944
Do you like it?0
ข่าวสารและโปรโมชั่น

ลดจัดหนักรับซัมเมอร์

April 5, 20232:02 am
ลดจัดหนักรับซัมเมอร์ รับส่วนลด 200 บาท เมื่อเปลี่ยนแบตเตอรี่ หรือ ผ้าเบรก (ที่ศูนย์บริการฟอร์ดดอนเมืองเท่านั้น) ☎️ติดต่อนัดหมายโทร 02-531-9944 ต่อ 201-207 088-020-9944 ลูกค้าสัมพันธ์ ติดตามข่าวสาร ได้ที่ ID LINE : @forddm
Do you like it?0
ข่าวสารและโปรโมชั่น

จองก่อนรับรถก่อน กับ Ranger Stormtrak เริ่มต้น 1,264,000 บาท พิเศษดอกเบี้ย1.99%*

April 3, 20232:40 am
จองก่อนรับรถก่อน กับ Ranger Stormtrak เริ่มต้น 1,264,000 บาท พิเศษดอกเบี้ย1.99%* *เงื่อนไขตามบริษัทกำหนด  สอบถามโทร. 02-531-9944
Do you like it?0
ข่าวสารและโปรโมชั่น

จองก่อนรับรถก่อน กับ Everest Wildtrak เริ่มต้น 1,899,000 บาท* พิเศษดอกเบี้ย1.89%

March 27, 20231:48 am
จองก่อนรับรถก่อน กับ Everest Wildtrak เริ่มต้น 1,899,000 บาท* พิเศษดอกเบี้ย1.89% สอบถามโทร 02-5319944
Do you like it?0
ข่าวสารและโปรโมชั่น

ฟอร์ดลดราคา ดุดันไม่เกรงใจใคร

March 22, 20239:25 am
ฟอร์ดลดราคา #ดุดันไม่เกรงใจใคร ให้คุณบำรุงรักษารถยนต์เตรียมพร้อมสำหรับออกทริปหน้าร้อนได้อย่างสบายใจ รับสิทธิประโยชน์และส่วนลดมากมายจากศูนย์บริการฟอร์ด เช่น 1. ฟรี ตรวจเช็คสภาพรถ 30 รายการตามใบตรวจสอบสภาพรถ (VRC) 2. ฟรี บริการพ่นฆ่าเชื้อภายในรถยนต์ 3. ส่วนลด OSP สูงสุด 400 บาท หรือ SSP สูงสุด 700 บาท สำหรับลูกค้าเข้ารับบริการเช็กระยะที่แสดงเอกสารจากโปรแกรมการคำนวณราคา (Service Price Calculator) 4. เมื่อเช็กระยะแล้วมีค่าอะไหล่ ตั้งแต่ 5,000 บาท (ไม่รวม VAT) ขึ้นไป และมีการแสดงแอปพลิเคชั่น FordPass หรือ มีการดาวน์โหลด แอปพลิเคชั่น FordPass รับกระเป๋าเอนกประสงค์ ฟรี 5. ส่วนลดค่าอะไหล่ช่วงล่าง 20% (เฉพาะรายการอะไหล่ที่เข้าร่วมรายการ) 6. โปรแกรมยางรถยนต์ ซื้อ 3 แถม 1 (เฉพาะเบอร์ที่ร่วมรายการ) 7. ส่วนลดแบตเตอรี่ และ ผ้าเบรก สูงสุด 400 บาท 8. ลูกค้ารับสิทธิ์ผ่อน 0% 10 เดือนสำหรับลูกค้าที่มีค่าใช้จ่าย 5,000 บาทขึ้นไป ต่อ 1 ใบเสร็จ *เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
Do you like it?0
ข่าวสารและโปรโมชั่น

โปรแรงแซงMotor Show กับ Next Gen Wildtrak

March 22, 20236:44 am
โปรแรงแซงMotor Show กับ Next Gen Wildtrak ดอกเบี้ย0.99% หรือรับฟรีชุดแต่ง*(จำนวนจำกัด) วันนี้-31มี.ค.66 สอบถามโทร 02-5319944
Do you like it?0
ข่าวสารและโปรโมชั่น

โปรแรงแซง Motor Show กับ Next-Gen Wildtrak

March 17, 20232:33 am
โปรแรงแซง Motor Show กับ Next-Gen Wildtrak จองและออกรถภายในเดือนมี.ค.66 ขับฟรี 1 เดือน ค่อยผ่อนเดือนถัดไป และพิเศษ ลูกค้าเก่าฟอร์ด ออกรถภายในเดือนมี.ค.66 รับเพิ่มบัตรน้ำมัน 10,000 บาท* *เงื่อนไขตามบริษัทกำหนด
Do you like it?0
ข่าวสารและโปรโมชั่น

Next Gen Everest ราคาเริ่มต้น 1,354,000 บาท

March 16, 20232:38 am
Next Gen Everest ราคาเริ่มต้น 1,354,000 บาท พร้อมล็อคและปลดล็อครถ ผ่านแอปFORDPASS สอบถามโทร 02-5319944
Do you like it?0
ข่าวสารและโปรโมชั่น

โปรแรงเดือนมี.ค.กับNext Gen Wildtrak ผ่อนเริ่มต้น 9,999 บาท*

March 8, 20234:58 am
โปรแรงเดือนมี.ค.กับNext Gen Wildtrak ผ่อนเริ่มต้น 9,999 บาท* สอบถามโทร 02-5319944
Do you like it?0
ข่าวสารและโปรโมชั่น

โปรแรงเดือนมี.ค. ดุดันไม่เกรงใจใครกับ Next Gen Wildtrak

March 7, 20232:32 am
โปรแรงเดือนมี.ค. ดุดันไม่เกรงใจใครกับ Next Gen Wildtrak ผ่อนเริ่มต้น 9,999 บาท* รับเพิ่มบัตรน้ำมัน 10,000 บาท*(จำนวนจำกัด) เงื่อนไขตามบริษัทกำหนด สอบถามโทร 02-5319944
Do you like it?0
อัพเดท

นัดหมายเคลมประกันภัย ผ่านไลน์ ฟอร์ดดอนเมือง ลุ้นรับของพรีเมี่ยมฟอร์ด ฟรี‼️

February 10, 20233:49 am
ลุ้นรับของพรีเมี่ยมฟอร์ด ฟรี‼️ 📌ลุ้นรับ ร่มกลับด้าน 📌ลุ้นรับ เก้าอี้สนาม 👉🏻รับทุกประกันภัย 👉🏻รับทุกยี่ห้อ ทุกแบรนด์ 👉🏻คุณภาพสีพรีเมี่ยม 👉🏻ทีมงานมืออาชีพ *เงื่อนไขเป็นไปตามบริษัทกำหนด
Do you like it?0
ข่าวสารและโปรโมชั่น

ดุดันไม่เกรงใจใคร กับ Next Gen Ranger DBL XL+ ราคาพิเศษ 699,000 บาท*

February 8, 20238:46 am
ดุดันไม่เกรงใจใคร กับ Next Gen Ranger DBL XL+ ราคาพิเศษ 699,000 บาท* (จำนวนจำกัด )  สอบถามโทร 02-5319944
Do you like it?0
อัพเดท

โปรแรง ซื้อยาง 3แถม1

February 8, 20234:49 am
ปรโมชั่นยาง ราคาดีสุดคุ้ม ศูนย์บริการฟอร์ดดอนเมือง 📌โปรแรง ซื้อยาง 3แถม1‼️ *เฉพาะรุ่นที่ร่วมรายการเท่านั้น *เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด วันนี้ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2566
Do you like it?0
ข่าวสารและโปรโมชั่น

เริ่มต้นเดือนก.พ.กับNext Gen Ranger Wildtrak

February 2, 20232:29 am
เริ่มต้นเดือนก.พ.กับNext Gen Ranger Wildtrak ผ่อนเริ่มต้นเพียง 9,999 บาท* ฟรีประกันภัยชั้นหนึ่ง สอบถามโทร 02-5319944
Do you like it?0
อัพเดท

“ ทำสีเงินสด รับส่วนลด “ ค่าแรงและค่าอะไหล่ 10%

February 1, 20236:23 am
เคลมประกันภัยศูนย์ฟอร์ดดอนเมือง “ ทำสีเงินสด รับส่วนลด “ ค่าแรงและค่าอะไหล่ 10% *สำหรับลูกค้าที่นัดหมายผ่านไลน์ เท่านั้น ซ่อมด่วน ซ่อมเร็ว ทีมงานมืออาชีพ รับเคลมทุกประกันภัย การันตีคุณภาพ รับประกันงานซ่อม 1 ปี
Do you like it?0
อัพเดท

โปรแรงต้อนรับตรุษจีน รับส่วนลดสุดพิเศษ‼️

January 21, 20239:02 am
👉🏻รับส่วนลดค่าแรง 10% 👉🏻รับส่วนลดค่าอะไหล่ 10% 💢พร้อมให้บริการ💢 📌บริการเช็กระยะตามรอบ 📌งานซ่อมทั่วไป ☎️ติดต่อนัดหมายโทร 02-531-9944 ต่อ 201-207 088-020-9944 ลูกค้าสัมพันธ์
Do you like it?0
อัพเดท

นัดหมายเคลมประกันภัย “เบี้ยอู่” 💢ไม่ต้องสำรอง จ่ายค่าแรง💢

January 18, 20232:32 am
นัดหมายเคลมประกันภัย “เบี้ยอู่” 💢ไม่ต้องสำรอง จ่ายค่าแรง💢 👉🏻ซ่อมเร็ว 👉🏻ซ่อมไว 👉🏻ทีมงานมืออาชีพ 👉🏻รับทุกประกันภัย 👉🏻คุณภาพสีพรีเมี่ยม 👉🏻ใช้สีมาตราฐาน 👉🏻การรันตรีคุณภาพ *เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
Do you like it?0
ข่าวสารและโปรโมชั่น

โปรแรง กับ Next Gen XL+ ราคาพิเศษ 599,000 บาท*

January 13, 20233:54 am
โปรแรง กับ Next Gen XL+ ราคาพิเศษ 599,000 บาท(จากราคาปกติ709,000 บาท* พร้อมFord Care รับประกันคุณภาพนาน5ปี* สอบถามโทร 02-5319944
Do you like it?0
ข่าวสารและโปรโมชั่น

โปรแรงเดือนม.ค.66 กับ Next Gen Ranger Wildtrak

January 12, 20233:18 am
โปรแรงเดือนม.ค.66 กับ Next Gen Ranger Wildtrak ดอกเบี้ย 1.99% นาน 48 เดือน* (มีรถพร้อมส่งมอบ บางสีบางรุ่น) สอบถามโทร 02-5319944
Do you like it?0
ข่าวสารและโปรโมชั่น

โปรแรง เดือนม.ค.66 กับ Next Gen XLT ผ่อนเริ่มต้น 6,999 บาท*

January 11, 20233:27 am
โปรแรง เดือนม.ค.66 กับ Next Gen XLT ผ่อนเริ่มต้น 6,999 บาท* พร้อมโปรแกรมFord Care รับปะกันคุณภาพ5ปี* สอบถามโทร 02-5319944
Do you like it?0
รีวิวส่งมอบรถ

ฤกษ์ดีวันนี้ ส่งมอบรถ 2 คัน Next Gen Ranger&Everest

January 6, 20234:36 am
ฤกษ์ดีวันนี้ ส่งมอบรถ 2 คัน Next Gen Ranger&Everest #ขอขอบคุณที่ไว้วางใจออกรถกับเรา
Do you like it?0
ข่าวสารและโปรโมชั่น

โปรแรงต้อนรับปี 2566 กับ Next Gen Ranger XL+

January 5, 20231:35 am
โปรแรงต้อนรับปี 2566 กับ Next Gen Ranger XL+ ราคาปกติ 709,000 บาท ราคาพิเศษ 599,000 บาท มีรถพร้อมส่งมอบ(บางรุ่น/สี) สอบถามโทร 02-5319944
Do you like it?0
รีวิวส่งมอบรถ

ฤกษ์ดีวันนี้ ส่งมอบรถ Next Gen 3 คันรวด

December 24, 20226:30 am
ฤกษ์ดีวันนี้ ส่งมอบรถ Next Gen 3 คันรวด #ขอขอบคุณลูกค้าที่ไว้วางใจออกรถกับเรา
Do you like it?0
รีวิวส่งมอบรถ

ส่งมอบรถ Next Gen Raptor เรียบร้อย

December 6, 20222:44 am
ส่งมอบรถ Next Gen Raptor เรียบร้อย #ขอขอบคุณลูกค้าที่ไว้วางใจออกรถกับเรา
Do you like it?0
รีวิวส่งมอบรถ

ส่งมอบรถ Next Gen Raptor เรียบร้อย

December 6, 20222:43 am
ส่งมอบรถ Next Gen Raptor เรียบร้อย #ขอขอบคุณลูกค้าที่ไว้วางใจออกรถกับเรา
Do you like it?0
รีวิวส่งมอบรถ

ส่งมอบรถ Next Gen Ranger เรียบร้อย

December 6, 20222:40 am
ส่งมอบรถ Next Gen Ranger เรียบร้อย #ขอขอบคุณลูกค้าที่ไว้วางใจออกรถกับเรา
Do you like it?0
ข่าวสารและโปรโมชั่น

นัดหมายเคลมประกันภัย ผ่านไลน์ ฟอร์ดดอนเมือง ลุ้นรับของพรีเมี่ยมฟอร์ด ฟรี‼️

November 26, 20223:33 am
ลุ้นรับของพรีเมี่ยมฟอร์ด ฟรี‼️ 📌ลุ้นรับ ร่มกลับด้าน 📌ลุ้นรับ เก้าอี้สนาม 👉🏻รับทุกประกันภัย 👉🏻รับทุกยี่ห้อ ทุกแบรนด์ 👉🏻คุณภาพสีพรีเมี่ยม 👉🏻ทีมงานมืออาชีพ 🛎 สนใจ ติดต่อสอบถามได้ที่ 👇 📞โทร. 02-531-44 99 ต่อ101 📲สายด่วน. 090-557-9944
Do you like it?0
ข่าวสารและโปรโมชั่น

MOBILE SERVICE บริการนอกสถานที่ ฟอร์ดดอนเมือง

November 26, 20223:31 am
💢เพียงนัดหมายล่วงหน้าที่ ฟอร์ดดอนเมือง💢 📌เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง 📌เปลี่ยนแบตเตอรี่ 📌เปลี่ยนยาง 📌ตรวจเช็ค 30 รายการ 📌รับส่วนลดค่าแรง 10% 📌รับส่วนลดค่าอะไหล่ 10% *เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด ☎️ติดต่อนัดหมายโทร 02-531-9944 ต่อ 201-207 088-020-9944 ลูกค้าสัมพันธ์
Do you like it?0
ข่าวสารและโปรโมชั่น

ืNext Gen Ranger@โลตัสลำลูกกาคลอง2 (หน้าร้านวัตสัน) วันนี้-30พ.ย.65

November 24, 20223:01 am
ืNext Gen Ranger@โลตัสลำลูกกาคลอง2 (หน้าร้านวัตสัน) วันนี้-30พ.ย.65  จองในงานลุ้นทองคำมูลค่า1,000,000บาท* สอบถามโทร 02-5319944
Do you like it?0
รีวิวส่งมอบรถ

ส่งมอบรถ Next Gen Everest เรียบร้อย

November 22, 20227:03 am
ส่งมอบรถ Next Gen Everest เรียบร้อย #ขอขอบพระคุณที่ไว้วางใจออกรถกับเรา
Do you like it?0
รีวิวส่งมอบรถ

ส่งมอบรถ Next Gen Everest Titanium+ เรียบร้อย

November 22, 20224:38 am
ส่งมอบรถ Next Gen Everest Titanium+ เรียบร้อย #ขอขอบพระคุณลูกค้าที่ไว้วางใจออกรถกับเรา
Do you like it?0
รีวิวส่งมอบรถ

ส่งมอบรถ Next Gen Ranger Sport เรียบร้อย

November 17, 20227:16 am
ส่งมอบรถ Next Gen Ranger Sport เรียบร้อย #ขอขอบพระคุณลูกค้าที่ไว้วางใจออกรถกับฟอร์ดดอนเมือง
Do you like it?0
ข่าวสารและโปรโมชั่น

พบทีมขายฟอร์ดดอนเมือง ที่โลตัสลำลูกกาคลอง2(หน้าร้ายวัตสัน) วันนี้-30พ.ย.65

November 16, 20222:47 am
พบทีมขายฟอร์ดดอนเมือง ที่โลตัสลำลูกกาคลอง2 (หน้าร้านวัตสัน)  วันนี้-30พ.ย.65 Next Gen XLT ฟรีดาวน์*(เฉพาะจองที่บูธ) พร้อมลุ้นทองคำมูลค่า1,000,000บาท*(1รางวัล)และทองคำมูลค่า100,000บาท*(30รางวัล) *เงื่อนไขตามบริษัทกำหนด สอบถามโทร 02-5319944
Do you like it?0
ข่าวสารและโปรโมชั่น

Next Gen Ranger XL+ ราคาพิเศษ 649,000 บาท

November 15, 20223:28 am
Next Gen Ranger XL+ ราคาพิเศษ 649,000 บาท (จากปกติ699,000บาท)* พบข้อเสนอเดียวกับ Motor Expo จองวันนี้ ลุ้นรับทองคำ 1,000,000บาท(1รางวัล)และ1แสนบาท(30รางวัล)มูลค่ารวม4ล้านบาท* *เงื่อนไขตามบริษัทกำหนด
Do you like it?0
รีวิวส่งมอบรถ

ส่งมอบรถ Next Gen Everest Titanium+ 4*4

November 11, 20226:23 am
ส่งมอบรถ Next Gen Everest Titanium+ 4*4 เรียบร้อย #ขอขอบพระคุณลูกค้าที่ไว้วางใจออกรถกับเรา
Do you like it?0
ข่าวสารและโปรโมชั่น

โปรแรง 11.11 (วันเดียวเท่านั้น)

November 11, 20222:49 am
โปรแรง 11.11 (วันเดียวเท่านั้น) Next Gen Wildtrak ดอกเบี้ย 1.89% * และ Next Gen XLT ฟรีดาวน์* สอบถามโทร 02-5319944
Do you like it?0
ข่าวสารและโปรโมชั่น

โปรแรง 11.11 มาแล้วว NEXT-GEN XLT ฟรีดาวน์

November 10, 20227:40 am
โปรแรง 11.11 มาแล้วว NEXT-GEN XLT ฟรีดาวน์* จองรถลุ้นทองคำมูลค่า 1,000,000 บาท* สอบถามโทร 02-5319944
Do you like it?0
รีวิวส่งมอบรถ

ส่งมอบรถ Next Gen Ranger XLT

November 4, 20228:20 am
ส่งมอบรถ Next Gen Ranger XLT #ขอขอบบพระคุณลูกค้าที่ไว้วางใจออกรถกับฟอร์ดดอนเมือง
Do you like it?0
รีวิวส่งมอบรถ

ส่งมอบรถ Next Gen Everest 2.0L 4*4 Titanium+

November 4, 20226:50 am
ส่งมอบรถ Next Gen Everest 2.0L 4*4 Titanium+ #ขอขอบพระคุณลูกค้าที่ไว้วางใจออกรถกับเรา
Do you like it?0
รีวิวส่งมอบรถ

ส่งมอบรถ Next Gen Everest 2.0L 4*4 10AT

November 4, 20223:08 am
ส่งมอบรถ Next Gen Everest 2.0L 4*4 10AT #ขอขอบพระคุณลูกค้าที่ไว้วางใจออกรถกับฟอร์ดดอนเมือง
Do you like it?0
ข่าวสารและโปรโมชั่น

เริ่มแล้ว บูธโรบินสันศรีสมาน(หน้าสตาร์บัค) 3-9 พ.ย.65

November 3, 20223:47 am
เริ่มแล้ว บูธโรบินสันศรีสมาน(หน้าสตาร์บัค) 3-9 พ.ย.65 NEXT GEN XLT ฟรีดาวน์ (เฉพาะจองที่บูธเท่านั้น) จองรถลุ้นทองคำ มูลค่า 1,000,000 บาท* *เงื่อนไขตามบริษัทกำหนด  สอบถามโทร 02-5319944
Do you like it?0
ข่าวสารและโปรโมชั่น

แคมเปญแรงส่งท้ายปี กับ Motor Expo Everywhere@ฟอร์ดดอนเมือง

November 2, 20222:33 am
แคมเปญแรงส่งท้ายปี กับ Motor Expo Everywhere@ฟอร์ดดอนเมือง ลุ้นรับทองคำ มูลค่า 1,000,000 บาท 1 รางวัล* และ 100,000 บาท 30 รางวัล* เมื่อจองรถตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย.-25 ธ.ค.65 และออกรถภายในวันที่ 30 ธ.ค.65 *เงื่อนไขตามบริษัทกำหนด
Do you like it?0
ข่าวสารและโปรโมชั่น

โปรแรงต้อนรับวันฮาโลวีน NEXT GEN XLT พร้อมชุดแต่ง ออกรถเริ่มต้น 50,000 บาท*

October 21, 20224:02 am
โปรแรงต้อนรับวันฮาโลวีน NEXT GEN XLT พร้อมชุดแต่ง ออกรถเริ่มต้น 50,000 บาท* (จำนวนจำกัด) มีรถพร้อมส่งมอบ สอบถามโทร 02-5319944
Do you like it?0
ข่าวสารและโปรโมชั่น

ไม่ต้องมา…..เราไปหาเอง

September 29, 20229:12 am
ไม่ต้องมา…..เราไปหาเอง เพียงนัดหมายล่วงหน้าที่ ฟอร์ดดอนเมือง 📌บริการรับ-ส่งรถถึงหน้าบ้านฟรี‼️ 📌รับส่วนลดค่าแรง 10% 📌รับส่วนลดค่าอะไหล่ 10% 📌ค่าใช้จ่ายบริการและสินค้า ผ่อนชำระ 0% นานสูงสุด 10เดือน (สำหรับบัตรเครดิต กสิกรไทย) *สำหรับลูกค้าที่มีค่าใช้จ่าย 5,000 บาทขึ้นไป ต่อ 1 ใบเสร็จ *เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด ติดตามข่าวสาร ได้ที่ ID LINE : @forddm
Do you like it?0
อัพเดท

ส่งมอบรถ Next Gen Ranger Opencab XLT

September 29, 20225:00 am
ส่งมอบรถ Next Gen Ranger Opencab XLT #ขอขอบพระคุณลูกค้าที่ไว้วางใจออกรถที่ฟอร์ดดอนเมือง
Do you like it?0
อัพเดท

Next Gen XLT ลุยน้ำสูง 90 cm.

September 15, 20223:32 am
Next Gen XLT ลุยน้ำสูง 90 cm. ออกรถเริ่มต้น 49,000 บาท* สอบถามโทร 02-5319944
Do you like it?0
อัพเดท

ส่งมอบรถ Next Gen Raptor สีเทา

September 1, 20229:20 am
ส่งมอบรถ Next Gen Raptor สีเทา #ขอขอบพระคุณลูกค้าที่ไว้วางใจออกรถที่ฟอร์ดดอนเมือง
Do you like it?0
อัพเดท

NEXT-GEN RANGER แต่งแบบนี้ ใช้งบเท่าไหร่

August 26, 20223:10 am
NEXT-GEN RANGER แต่งแบบนี้ ใช้งบเท่าไหร่ ปรึกษาทีมขายฟอร์ดดอนเมือง 02-5319944
Do you like it?0
อัพเดท

MOBILE SERVICE ฟอร์ดดอนเมือง

August 25, 20229:17 am
?พร้อมบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ถึงหน้าบ้านคุณ *ระยะทางไม่เกิน 40 กิโลเมตร *เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด ☎️ติดต่อนัดหมายโทร 02-531-9944 ต่อ 201-207 088-020-9944 ลูกค้าสัมพันธ์ ติดตามข่าวสาร ได้ที่ ID LINE : @forddm
Do you like it?0
รีวิวส่งมอบรถ

ส่งมอบรถ NEXT GEN RAPTOR คันแรกของโชว์รูม

August 25, 20227:53 am
ส่งมอบรถ NEXT GEN RAPTOR คันแรกของโชว์รูม #ขอขอบพระคุณลูกค้าที่ไว้วางใจออกรถที่ฟอร์ดดอนเมือง
Do you like it?0
ข่าวสารและโปรโมชั่น

โปรโมชั่นสำหรับลูกค้าฟอร์ดดอนเมืองเท่านั้น นัดหมายเคลมประกันภัย “เบี้ยอู่”

August 23, 20229:26 am
โปรโมชั่นสำหรับลูกค้าฟอร์ดดอนเมืองเท่านั้น นัดหมายเคลมประกันภัย “เบี้ยอู่” ?ไม่ต้องสำรอง จ่ายค่าแรง? ??ซ่อมเร็ว ??ซ่อมไว ??คุณภาพดี ??รับทุกประกันภัย ??บริการประทับใจ ??คุณภาพสีพรีเมี่ยม ??รับประกันอะไหล่แท้ 100% ?วันนี้ถึง 30 ก.ย.65 เท่านั้น *เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
Do you like it?0
ข่าวสารและโปรโมชั่น

สัมผัสตัวจริง NEXT-GEN RANGER RAPTOR ได้แล้ววันนี้ ที่โชวรูมฟอร์ดดอนเมือง

August 19, 20224:27 am
สัมผัสตัวจริง NEXT-GEN RANGER RAPTOR ได้แล้ววันนี้ ที่โชวรูมฟอร์ดดอนเมือง สอบถามโทร 02-5319944
Do you like it?0
อัพเดท

?นัดหมายล่วงหน้าที่ศูนย์บริการฟอร์ดดอนเมือง

August 18, 20229:29 am
?นัดหมายล่วงหน้าที่ศูนย์บริการฟอร์ดดอนเมือง ?รับส่วนลดค่าอะไหล่ -ส่วนลดแบตเตอรี่ มูลค่า 200 บาท -ส่วนลดผ้าเบรก มูลค่า 200 บาท *เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด วันนี้ถึง 31 สิงหาคม 2565 ☎️ ติดต่อนัดหมายโทร 02-531-9944 ต่อ 201-207 088-020-9944 ลูกค้าสัมพันธ์
Do you like it?0
อัพเดท

นัดหมายเคลมประกันภัยที่ฟอร์ดดอนเมือง นัดหมายผ่าน LINE Official Account

August 18, 20229:27 am
นัดหมายเคลมประกันภัยที่ฟอร์ดดอนเมือง นัดหมายผ่าน LINE Official Account ?รับส่วนลด 1,000 บาท ? *เมื่อมียอดค่าใช้จ่ายค่าแรง 20,000 บาท ?ซ่อมเร็ว ซ่อมไว คุณภาพดี ??รับทุกประกันภัย ??รับทุกยี่ห้อ ทุกแบรนด์ ??คุณภาพสีพรีเมี่ยม ??รับประกันอะไหล่แท้ฟอร์ด 100% *เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
Do you like it?0
อัพเดท

NEXT-GEN RANGER XL+ ออกรถเริ่มต้น 29,000 บาท*

August 15, 20223:41 am
NEXT-GEN RANGER XL+ ออกรถเริ่มต้น 29,000 บาท* แล้วเจอกันที่งาน NEXT-GEN RANGER TESTDRIVE DAY@ฟอร์ดดอนเมือง 19-21 ส.ค. 65 นัดหมายทดลองขับล่วงหน้า รับฟรี เสื้อ NEXT-GEN RANGER (จำนวนจำกัด )  สอบถามโทร 02-5319944
Do you like it?0
อัพเดท

เตรียมพบกับงาน NEXT-GEN RANGER TESTDRIVE DAY 19-21 AUG 2022

August 11, 20226:44 am
เตรียมพบกับงาน NEXT-GEN RANGER TESTDRIVE DAY 19-21 AUG 2022 ณ โชว์รูมฟอร์ดดอนเมือง นัดหมายทดลองขับล่วงหน้า รับฟรี เสื้อ NEXT-GEN RANGER (จำนวนจำกัด )  นัดหมายล่วงหน้าโทร 02-5319944
Do you like it?0
อัพเดท

NEXT-GEN RANGER XL+ กระบะตอนครึ่งยกสูง ฟังก์ชั่นครบ

August 9, 20222:55 am
NEXT-GEN RANGER XL+ กระบะตอนครึ่งยกสูง ฟังก์ชั่นครบ ออกรถเริ่มต้น 29,000 บาท* สอบถามโทร 02-5319944
Do you like it?0
อัพเดท

NEXT-GEN RANGER กระบะ4ประตูยกสูง ออกรถเริ่มต้น 49,000 บาท*

August 8, 20222:41 am
NEXT-GEN RANGER กระบะ4ประตูยกสูง ออกรถเริ่มต้น 49,000 บาท* มีรถพร้อมส่งมอบบางรุ่น สอบถามโทร 02-5319944
Do you like it?0
อัพเดท

ส่งมอบรถ NEXT GEN WILDTRAK 4×4  

August 8, 20222:21 am
ส่งมอบรถ NEXT GEN WILDTRAK 4×4  #ขอขอบพระคุณลูกค้าที่ไว้วางใจออกรถที่ฟอร์ดดอนเมือง
Do you like it?0
อัพเดท

ส่งมอบรถ NEXT GEN WILDTRAK 4×2 6AT 

August 8, 20222:18 am
ส่งมอบรถ NEXT GEN WILDTRAK 4×2 6AT #ขอขอบพระคุณลูกค้าที่ไว้วางใจออกรถที่ฟอร์ดดอนเมือง
Do you like it?0
ข่าวสารและโปรโมชั่น

พิเศษ‼️เฉพาะ ลูกค้าที่นัดหมายล่วงหน้าเท่านั้น

August 5, 20223:03 am
?รับฟรี กระเป๋าผ้าสุดพรีเมี่ยม มีที่ฟอร์ดดอนเมืองเท่านั้น *สำหรับลูกค้าที่นัดหมายล่วงหน้าและมีค่าใช้จ่าย 3,000 บาทขึ้นไป *เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
Do you like it?0
ข่าวสารและโปรโมชั่น

NEXT-GEN EVEREST เริ่มต้น 1,334,000 บาท ดอกเบี้ย 1.99%

August 4, 20228:01 am
NEXT-GEN EVEREST เริ่มต้น 1,334,000 บาท ดอกเบี้ย 1.99% มีรถพร้อมส่งมอบ (บางรุ่น ) ถามได้น้า โทร 02-5319944
Do you like it?0
ข่าวสารและโปรโมชั่น

สัมผัสตัวจริงและทดลองขับ NEXT GEN EVEREST ได้แล้ววันนี้

August 1, 20224:59 am
สัมผัสตัวจริงและทดลองขับ NEXT GEN EVEREST ได้แล้ววันนี้ และมาดูว่าไฟหน้า-หลังสายบาดตาขนาดไหน นัดหมายทดลองขับล่วงหน้าที่ 02-5319944
Do you like it?0
รีวิวส่งมอบรถ

ส่งมอบรถ NEXT GEN RANGER DBL XL+

July 27, 20223:22 am
ส่งมอบรถ NEXT GEN RANGER DBL XL+ #ขอขอบพระคุณลูกค้าที่ไว้วางใจออกรถที่ฟอร์ดดอนเมือง
Do you like it?0
รีวิวส่งมอบรถ

ส่งมอบรถ NEXT GEN RANGER OPENCAB XL+

July 26, 20227:54 am
ส่งมอบรถ NEXT GEN RANGER OPENCAB XL+ #ขอขอบพระคุณลูกค้าที่ไว้วางใจออกรถที่ฟอร์ดดอนเมือง
Do you like it?0
ข่าวสารและโปรโมชั่น

ืNEXT GEN EVEREST SPORT ฟังก์ชั่นเด่น มีอะไร ไปดูกัน

July 20, 20222:00 am
NEXT GEN EVEREST SPORT ฟังก์ชั่นเด่น มีอะไร ไปดูกัน นัดหมายทดลองขับที่งาน TESTDRIVE DAY@ฟอร์ดดอนเมือง 22-24 ก.ค. 65  พร้อมรับข้อเสนอสุดพิเศษ สอบถามโทร 02-5319944
Do you like it?0
อัพเดท

เคลมประกันภัยวันนี้ รับบัตรน้ำมัน 500 บาท

July 19, 202210:03 am
โปรโมชั่น เคลมประกันภัยวันนี้ รับบัตรน้ำมัน 500 บาท เมื่อจอดซ่อมตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 พฤษภาคม 2565 เฉพาะลูกค้าที่นัดหมายผ่าน Line Official Account เท่านั้น ‼️ ??งานซ่อมสี ซ่อมตัวถังมาตรฐานฟอร์ด ??ทีมงานมืออาชีพ มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี ??อะไหล่แท้ จากฟอร์ด 100% **โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถร่วมกับแคมเปญอื่นได้** ** เงื่อนไขเป็นไปตามบริษัทกำหนด**
Do you like it?0
อัพเดท

NEXTGENEVEREST TITANIUM+4×2 ฟังก์ชั่นเด่น มีอะไรบ้างไปดูกัน

July 18, 20222:32 am
NEXTGENEVEREST TITANIUM+4×2 ฟังก์ชั่นเด่น มีอะไรบ้างไปดูกัน **นัดหมายทดลองขับได้ที่งาน TESTDRIVE DAY@ฟอร์ดดอนเมือง 22-24 ก.ค. 65 สอบถามโทร 02-5319944
Do you like it?0
อัพเดท

ฟอร์ดดอนเมืองบริการ เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ถึงหน้าบ้าน ด้วยรถโมบายเซอร์วิส

July 16, 20229:46 am
ฟอร์ดดอนเมืองบริการ เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ถึงหน้าบ้าน ด้วยรถโมบายเซอร์วิส ?ค่าใช้จ่ายบริการและสินค้า ผ่อนชำระ 0% นานสูงสุด 10เดือน สำหรับบัตรเครดิต กสิกรไทย *สำหรับลูกค้าที่มีค่าใช้จ่าย 5,000 บาทขึ้นไป ต่อ 1 ใบเสร็จ *เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
Do you like it?0
อัพเดท

มาแล้ว..ราคาอย่างเป็นทางการ NEXTGENEVEREST ทุกรุ่น

July 15, 20223:39 am
มาแล้ว..ราคาอย่างเป็นทางการ NEXTGENEVEREST ทุกรั่น นัดหมายทดลองขับหรือสอบถามโทร 02-5319944
Do you like it?0
อัพเดท

นัดหมายเคลมประกันภัย ลุ้นรับของพรีเมี่ยมฟอร์ด ฟรี

July 14, 20228:24 am
?ลุ้นรับ ร่มกลับด้าน ?ลุ้นรับ เก้าอี้สนาม ??รับทุกประกันภัย ??รับทุกยี่ห้อ ทุกแบรนด์ ??คุณภาพสีพรีเมี่ยม ??รับประกันอะไหล่แท้ฟอร์ด 100% *เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
Do you like it?0
อัพเดท

NEXT GEN EVEREST TESTDRIVE DAY@ฟอร์ดดอนเมือง 22-24ก.ค.65

July 12, 20222:09 am
พบกับ งาน NEXT GEN EVEREST TESTDRIVE DAY@ฟอร์ดดอนเมือง 22-24ก.ค.65 ลงทะเบียนและทดลองขับล่วงหน้า รับฟรี เสื้อNEXT GEN EVEREST (จำนวนจำกัด) ลงทะเบียนร่วมงาน รับฟรี ถุงผ้าฟอร์ด (จำนวนจำกัด) จองในงาน ลุ้นLUCKY DRAW เครื่องย่างบาร์บีคิว                                                                                                                     นัดหมายทดลองขับล่วงหน้าได้ที่ 02-5319944 ต่อฝ่ายขาย หรือ LINE@ / FACEBOOK ฟอร์ดดอนเมือง
Do you like it?0
ข่าวสารและโปรโมชั่น

รับส่วนลดแบตเตอรี่ มูลค่า 200 บาท

July 8, 20229:43 am
นัดหมายล่วงหน้า เปลียนแบตเตอรี่ ที่ศูนย์บริการฟอร์ดดอนเมือง ?รับส่วนลดค่าอะไหล่ -ส่วนลดแบตเตอรี่ มูลค่า 200 บาท *เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด วันนี้ถึง 31 ตุลาคม 2565
Do you like it?0
อัพเดท

ส่งมอบรถ EVEREST SPORT โดยทีม B

July 7, 20227:26 am
ส่งมอบรถ EVEREST SPORT นอ.พิเศษ บวรนุ่นขาว โดยทีม B #ขอขอบคุณที่ไว้วางใจออกรถกับเรา
Do you like it?0
ข่าวสารและโปรโมชั่น

มาแล้วว..งานTest Drive Day@ฟอร์ดดอนเมือง

July 6, 20227:48 am
มาแล้วว..งานTest Drive Day@ฟอร์ดดอนเมือง วันที่ 22-24 ก.ค.65  เชิญทดลองขับรถ NEXT GEN EVEREST ได้ที่งาน พิเศษ นัดหมายทดลองขับล่วงหน้า รับฟรี เสื้อยืด NEXT GEN EVEREST ( จำนวนจำกัด ) นัดหมายล่วงหน้าได้แล้ววันนี้ที่  FACEBOOK : ฟอร์ดดอนเมือง / LINE@ : @forddm หรือ โทร 02-5319944
Do you like it?0
ข่าวสารและโปรโมชั่น

รับฟรี ชุดผ้ายางปูพื้นห้องโดยสาร

July 5, 20229:32 am
นัดหมายเข้าเคลมประกันภัยวันนี้ ?รับฟรี ชุดผ้ายางปูพื้นห้องโดยสาร *ค่าแรงงานซ่อม 20,000 บาทขึ้นไป *เงื่อนไขเป็นไปตามบริษัทกำหนด *โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถเข้าร่วมแคมเปญอื่น
Do you like it?0
อัพเดท

ส่งมอบรถ คุณปราการ ชุ่มจินดา

July 5, 20226:33 am
ส่งมอบรถ คุณปราการ ชุ่มจินดา NEXT GEN WILDTRAK 4×2 6AT โดยทีม C2 #ขอบขอบพระคุณลูกค้าที่ไว้ใจออกรถกับเรา
Do you like it?0
อัพเดท

ส่งมอบรถ บ.โฟร์คอนมิกซ์

July 5, 20226:25 am
ส่งมอบรถ บ.โฟร์คอนมิกซ์ NEXT GEN WILDTRAK 4×4  โดย SCจารวี ทีมC
Do you like it?0
อัพเดท

ส่งมอบรถ คุณปัญญา เนื่องสกุล

July 4, 20228:30 am
ส่งมอบรถ คุณปัญญา เนื่องสกุล NEXT GEN WILDTRAK 4X2 6AT เรียบร้อย พร้อมการเชื่อมระบบ Ford Pass แนะนำศูนย์บริการและแผนกตัวถังและสี #ฟอร์ดดอนเมืองขอขอบพระคุณ ที่ไว้วางใจออกรถกับเรา เราจะดูแลคุณเสมือนครอบครัว
Do you like it?0
ข่าวสารและโปรโมชั่น

นัดหมายเคลมประกันภัย ฟอร์ด ดอนเมือง ??รับเงินช่วยเหลือสูงสุด 5,000 บาท

June 28, 20224:21 am
ศูนย์บริการเคลมประกันภัย ฟอร์ด ดอนเมือง รับซ่อมสีตัวถังครบวงจร ?จอดซ่อมภายในเดือน มิถุนายน? ??รับเงินช่วยเหลือสูงสุด 5,000 บาท ซ่อมด่วน  ซ่อมเร็ว  รับเคลมทุกประกันภัย อะไหล่แท้ จากฟอร์ด 100%
Do you like it?0
ข่าวสารและโปรโมชั่น

นัดหมายเคลมประกันภัย “เบี้ยอู่” ?ไม่ต้องสำรอง จ่ายค่าแรง?

June 23, 20226:00 am
“เบี้ยอู่” ไม่ต้องสำรอง จ่ายค่าแรง ??ซ่อมเร็ว  ??ซ่อมไว ??คุณภาพดี ??รับทุกประกันภัย ??บริการประทับใจ ??คุณภาพสีพรีเมี่ยม ??รับประกันอะไหล่แท้ฟอร์ด 100%
Do you like it?0
อัพเดท

บริการรับ-ส่งรถถึงหน้าบ้านฟรี‼️

June 23, 20225:18 am
บริการรับ-ส่งรถถึงหน้าบ้านฟรี‼️ รถให้บริการเคลื่อนที ฟอร์ดดอนเมือง ค่าใช้จ่ายบริการและสินค้า ผ่อนชำระ 0% นานสูงสุด 10เดือน สำหรับบัตรเครดิต กสิกรไทย *สำหรับลูกค้าที่มีค่าใช้จ่าย 5,000 บาทขึ้นไป ต่อ 1 ใบเสร็จ *เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด  
Do you like it?0
ข่าวสารและโปรโมชั่น

Next Gen Everest@ฟิวเจอร์รังสิต 21-27 มิ.ย. 65

June 22, 20223:20 am
Next Gen Everest@ฟิวเจอร์รังสิต 21-27 มิ.ย. 65 พบทีมขายฟอร์ดดอนเมืองได้ในงาน พร้อมข้อเสนอสุดพิเศษ
Do you like it?0
รีวิวส่งมอบรถ

ส่งมอบรถ.ลูกค้า คุณ ไชยา ยื้นซ้อน DBL2.0TURBOXLT4X2HR6AT ราคา934,000./NEXT GEN. สีบอร์นเงิน/PMYHT SC.กรณ์

June 17, 20226:54 am
ส่งมอบรถ.ลูกค้า คุณ ไชยา ยื้นซ้อน DBL2.0TURBOXLT4X2HR6AT ราคา934,000./NEXT GEN. สีบอร์นเงิน/PMYHT SC.กรณ์
Do you like it?0
ข่าวสารและโปรโมชั่น

รับจอง NEXT GEN ทุกรุ่น

June 4, 20229:29 am
Proudly carrying a name that’s as bold as its spirit, the Next-Gen Everest has been engineered for any adventure and designed for comfort.
Do you like it?0
รีวิวแต่งรถ

Ford RANGER แต่ง HAMMER

June 3, 20224:03 pm
Proudly carrying a name that’s as bold as its spirit, the Next-Gen Everest has been engineered for any adventure and designed for comfort.
Do you like it?0
รีวิวแต่งรถ

Ford RANGER แต่ง HAMMER

June 3, 20224:03 pm
Proudly carrying a name that’s as bold as its spirit, the Next-Gen Everest has been engineered for any adventure and designed for comfort.
Do you like it?0
รีวิวแต่งรถ

Ford RANGER แต่ง HAMMER

June 3, 20224:03 pm
Proudly carrying a name that’s as bold as its spirit, the Next-Gen Everest has been engineered for any adventure and designed for comfort.
Do you like it?0
รีวิวแต่งรถ

Ford RANGER แต่ง HAMMER

June 3, 20224:03 pm
Proudly carrying a name that’s as bold as its spirit, the Next-Gen Everest has been engineered for any adventure and designed for comfort.
Do you like it?0
อัพเดท

Ford RANGER แต่ง HAMMER

June 3, 20224:01 pm
Proudly carrying a name that’s as bold as its spirit, the Next-Gen Everest has been engineered for any adventure and designed for comfort.