MOBILE SERVICE บริการนอกสถานที่ ฟอร์ดดอนเมือง

November 26, 20223:31 am

💢เพียงนัดหมายล่วงหน้าที่ ฟอร์ดดอนเมือง💢
📌เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง
📌เปลี่ยนแบตเตอรี่
📌เปลี่ยนยาง
📌ตรวจเช็ค 30 รายการ
📌รับส่วนลดค่าแรง 10%
📌รับส่วนลดค่าอะไหล่ 10%

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

☎️ติดต่อนัดหมายโทร
02-531-9944 ต่อ 201-207
088-020-9944 ลูกค้าสัมพันธ์

  • Categories :
  • News